Zer da maximetroa?

Maximimetroa instalazio elektrikoan erabilitako potentzia maximoa grabatzen duen neurketa tresna da.

Maximimetro batekin funtzionatzen duten hornikuntza puntuetan, potentzia ez da mugatua (etxeko instalazioetako Potentzia kontrolatzeko etengailua (ICP erdarazko siglen arabera) ez bezala). Beraz, maximetroarekin, kontrataturiko potentzia gainditu daiteke etenik jasan gabe (baina kasu honetan, zigorrekin fakturatuko da).

Ze instalazio daukate maximetroa?

  1. 15 kW baino potentzia gehiago kontrataturik daukaten instalazio guztiek, hau da, 3.0A tarifa edo handiagoa kontrataturik daukatenak, lehenetsirik, maximetroa daukate eta potentziaren fakturazioa maximetroaren bitartez egiten da.
  2. Etxeko tarifak (2.0 eta 2.1) daukaten hornidura puntuek ere maximetroa izan dezakete. Kasu honetan, “eten ezin daitekeen” elementuren bat egon behar da.

“Eten ezin daitezkeen elementuak” hornidura elektrikoa izan behar duten gailuak dira, txosten edo ziurtagiri elektrikoa igortzen duen teknikariaren arabera, adibidez: 

  • Igogailuak
  • Garajeetako aireztapen behartuko ekipamendua.
  • Ur hornidurarako presio-taldeak, bai giza-kontsumorako baita suteak itzaltzeko ere.

Nola erregistratzen da erabilitako gehienezko potentzia?

Maximetroak erabilitako potentziaren batez bestekoa 15 minutuz kalkulatzen du. Fakturan ageriko den potentzia fakturazio epearen batez besteko guztietatik altuena izanen da.

Datu hau garrantzitsua da, igogailuen kasuan esaterako, hurrengo artikuluan azaltzen den moduan:Eten ezin daitezkeen elementuak dituzten hornidura puntuak.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

No encuentras lo que buscas? Contactar Contactar