Zer da ICP-a eta etengailuen kaxa?

Aginte eta babes kaxa, (QCP), etengailu kaxa bezala ezagutzen dena, erabiltzaileen instalakuntza elektrikoa babesteaz arduratzen den elementu multzo bat da.

Normalean, ate nagusiaren atzealdean kokaturik egoten da etxebizitza gehienetan. Elementurik ohikoenak hauek dira:

Potentzia kontrolerako etengailua (ICP), kontrataturik dugun potentzia mugatzeko elementu bat da. Momenturen batean kontratatua dugun potentzia pasatzen badugu, etengailuak zirkuitua irekiko du eta argia kenduko digu.

Honez gain, gainkorronte eta gainkargen kasuan gure instalazio elektrikoa babesteko ere erabiltzen da.

Kontadore berriek ICP delako hau barneratua daramate. Baliteke kontadore berri hau jada izatea baina oraindik barnean duen ICP-a doitu gabe egotea zuk kontratatua duzun potentziara. Hau enpresa banatzaileak egin beharreko lana da.

Etengailu diferentziala (ID), korronte ihesak ekiditeko erabiltzen da. Ihesak gertatuz gero, etengailuak zirkuitua irekiko du. Bere helburua elektrokuzioak ekiditea da. Segurtasun elementu bezala identifika genezake.

Etengailu automatiko txikiak (PIA-ak), instalazio elektrikoaren zirkuitu ezberdinen gainkargak kontrolatzeaz arduratzen dira. Honela, zirkuituren batean gainkarga bat badago, zirkuitu honetako etengailuak bakarrik eragingo du, gainontzeko instalazioari argirik kendu gabe. Honela gainera, etxebizitzaren zein lekutan izan den gainkarga antzematea errazagoa da.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

No encuentras lo que buscas? Contactar Contactar