Autoprodukzioko soberakinen konpentsazio sinplifikatua

[També en: català] [También en: castellano] [Tamén en galego]

Autoprodukzioko soberakinen konpentsazio sinplifikatua araudiz ( 244/2019 Errege Dekretua) araututako mekanismo bat da. Mekanismo hori baliatzeko autokontsumoko hornidura-puntuek honako baldintza hauek bete behar dituzte:

 • Jatorri berriztagarriko energia sortzea.
 • 100 kW-ko edo hortik beherako potentzia instalatua.

Honako autoprodukzio-modalitate hauek hauta dezakete konpentsazio sinplifikatuko mekanismoa:

 • Banakako autokontsumoa barruko sarean soberakinekin.
 • Autokontsumo kolektiboa barruko sarean soberakinik gabe.
 • Autokontsumo kolektiboa barruko sarean soberakinekin.
 • Behe-tentsioko sarearen bidezko autokontsumo kolektiboa, non gutxienez lotutako energia erabiltzeko puntu bat sorkuntza-puntura konektatuta dagoen barruko sarearen bidez.

Zer da soberakinen konpentsazio sinplifikatua banakako autoprodukzioan?

Soberan dagoen energia eguzki-plaka fotovoltaikoek sortu eta, istantean erabili ez denez gero, kontagailu barruan zirkulatzen duen eta banaketa-sare elektrikora isurtzen den energia da.

Kontagailuak ordubeteko tarteen arabera kontabilizatzen du soberan dagoen energia hori. Jasotako balioetatik abiatuz, bi mekanismo aplikatzen dira ondoz ondo: lehenik, ordutegi-balantze garbia, eta gero, fakturatzeko unean, soberakinen konpentsazio sinplfikatua.

Ordutegi-balantze garbia:

Ordutegi-balantze garbia sortutako eta sarera isuritako energiaren eta ordubeteko tartean sarean erabilitako energiaren arteko saldo garbia da.

Hau da, sortu eta erabiltzen ez den energia kWh guztia, sarera isurtzen da, eta hortik deskontatu egiten dira ordu horretan zehar erabilitako sareko energia kWh bakoitza. Kontsumitzen dena baino energia gehiago isurtzen bada sarera, aldea konpentsazio-mekanismora pasako da. Ordutegi-tarte jakin batean, sortzen dena baino energia gehiago kontsumitzen bada, ez da energiarik konpentsatuko, eta sortutako kWh-en gainetik kontsumitutako kWh-ak ohiko kontsumo-prezioan kontabilizatuko dira.

Informazio gehiago aurkituko duzu artikulu honetan: Zer da ordutegi-balantze garbia?

Konpentsazio sinplifikatua

Konpentsazio sinplifikatuko mekanismoaren arabera, istantean erabiltzen ez den eta ordutegi-balantzearen ondorioz deskontatzen ez den sortutako energia arauzko kontagailuak erregistratzen du, eta enpresa merkaturatzaileak ezarritako prezioko balio ekonomikoa izango du. Balio horrek eragin zuzena du elektrizitate-fakturan:

 • Erabilitako sareko energiaren balio ekonomikoari sortutako soberako energiaren balio ekonomikoa kentzen zaio, soberako energia hori sarera isurtzen baita.
 • Eragiketaren emaitza negatiboa bada (hots, soberazko energiaren balioa erabilitako sareko energiarena baino handiagoa bada), energia-terminoaren balio ekonomikoa 0 euro izango da, Legeak xedatzen duelako, gehienez ere, erabilitako sareko energiaren balioa konpentsatuko dela.
 • Nolanahi ere, elektrizitate-fakturari, gutxienez, ohiko kostuak gehitu beharko zaizkio: potentziaren zati finkoa, kontagailuaren alokairua eta kontzeptu horiei lotutako zergak.
 • Konpentsazioa hilero jasotzen da eta ezin da metatu.

Kooperatibak autoprodukzio-soberakinak konpentsatzeko eskaintzen duen prezioa Som Energiaren webguneko tarifen atalean aurkituko duzu.

Adibidea

Behean, soberakinak eta konpentsazioa dituen banakako autoprodukzioa dituen etxebizitza baten adibidea ikus daiteke, 30 eguneko fakturazio-aldia hartuta.

ADI!  Kalkuluak errazago egiteko eta adibidea sinpleagoa izan dadin, energiak batez beste 0,200 €/kWh-ko prezioa duela suposatuko dugu (zergak barne), eta ez ditugu 2.0TD tarifaren epealdiak kontuan izango. Horrez gain, autokontsumo-konpentsazioaren balioa 0,080 €/kWh dela suposatuko dugu. Aintzat hartu prezio horiek ez datozela egungo tarifekin bat. Honako esteka honetan ikus ditzakezue uneko tarifak.

Eguzki-panelek sortutako energia guztira

Autoprodukzio zuzena:Istantean erabiltzen den edo ordutegi-balantze garbian zenbatzen den sortutako energia

Soberazko energia

Erabilitako sareko energia

400 kWh 210 kWh 190 kWh 185 kWh

Energiaren balio ekonomikoa

Erabilitako sareko energia 0,200 € kWh bakoitzeko

185 * 0,200 = 37,00 €

Soberazko energia 

Konpentsazio sinplifikatua 0,080 €/kWh

190 * 0,080 = 15,20 €

Energia-terminoan fakturatuko den balio ekonomikoa 

37,00 ‒ 15,20 = 21,80 €

Kasu horretan, hilabetean zehar hauxe aurreztuko luke:

Autoprodukzio zuzena:

0,200 € kWh bakoitzeko

210 * 0,200 = 42,00 €

Soberazko energia 

Konpentsazio sinplifikatua 0,080 €/kWh

190 * 0,080 = 15,20 €

30 egunean aurreztutako balio ekonomikoa guztira 

42,00 + 15,20 = 57,20 €

Adibidean ikus daitekeen bezala, autoprodukzio zuzeneko (edo ordutegi-balantze garbiaren ondoriozko) kWh bakoitzak konpentsatutako kWh bakoitzak baino hiru aldiz gehiago aurrezten du. Hala da zuzenean autoproduzitutako kWh-ak ez direlako kontagailutik pasatzen. Hortaz, zenbat eta energia gehiago erabili sorkuntza-orduetan, orduan eta hobeto aprobetxatuko duzu instalazioa.

Irudi honetan soberakinak dituen konpentsatutako banakako autokontsumo-modalitatearen funtzionamendu orokorra azaltzen duen eskema bat ikus daiteke:

Konpentsazio sinplifikatua autokontsumo kolektiboan

Autokontsumo kolektiboko modalitatean, konpentsazio sinplifikatua oso antzekoa da, baina aurretik sortutako energia banatu behar da parte hartzen duten hornidura-puntu ezberdinen artean:

 1. Sorkuntza-kontagailuak ordubetez autoprodukzio-sistemak sortutako energia kontabilizatzen du. Hori da sortutako ordutegi-energia garbia. Energia hori desberdina izango da ordu batetik bestera, meteorologiaren, eguneko orduaren eta urtaroaren arabera.
 2. Energia hori autoprodukzio kolektiboko parte-hartzaile bakoitzaren banaketa-koefizienteaz biderkatzen da. Hau da, adostutako banaketaren arabera kalkulatzen da sortutako energiaren zer zati dagokion bakoitzari ordubeteko aldian. Hori da sortutako ordutegi-energia garbi banakatua.
 3. Parte-hartzaile bakoitzak dagokion sortutako ordutegi-energia garbi banakatutik behar duena edo aprobetxa dezakeena hartuko du. Ordubeteko tartean aprobetxatzen den sortutako energia horri autokontsumitutako ordutegi-energia banakatua esaten zaio.
 4. Ordutegi-tarte bakoitzean parte-hartzaile bakoitzari dagokion eta une horretan erabiltzen ez duen sortutako energia soberakin gisa zenbatuko da. Energia horri soberazko ordutegi-energia banakatua esaten zaio, eta konpentsazioa eskuratzeko modalitatea badugu, hori izango da konpentsatu ahalko duguna.
 5. Beraz, norberari dagokion sortutako energia (sortutako ordutegi-energia garbi banakatua) erabiltzen den energiaren (autokontsumitutako ordutegi-energia banakatua) eta erabiltzen ez den energiaren (soberazko ordutegi-energia banakatua) artean banatzen da.

Soberazko ordutegi-energia banakatua balio ekonomiko bihurtzen da konpainia merkaturatzaileak ezarritako kWh-ko prezioaren arabera, eta balio ekonomiko hori, goian azaldu bezala, erabilitako energiari kentzen zaio.

Esteka interesgarriak

Honek erantzun al dizu zure galdera? Eskerrik asko iritziagatik Arazo bat izan da zure iritzia bidaltzean. Saiatu berriro geroago.

Ez al duzu bilatzen ari zarena aurkitzen? Harremanetan jarri Harremanetan jarri