Generation kWh: Zer da akzio energetiko bat?

100 euroko akzio energetiko bakoitzari instalazioetan ekoizten den energiaren araberako energia elektriko kantitate zehatz bat (kWh) dagokio.

Akzio energetikoaren eta zuk urtero jasoko duzun elektrizitatearen arteko harremana autoprodukzio kolektiboko sistemako (Generation kWh) instalazio berriztagarriek ekoizten duten energiaren araberakoa izango da.

Hortaz, une bakoitzeko errealitatera egokitutako datua izango da. Hilabete batean proiektuek energia gehiago sortzen badute, ratioa hobetuko da. Beste hilabete batean energia gutxiago ekoizten bada, ratioa murriztuko da. Une honetan proiektu guztiak fotovoltaikoak direnez gero, neguko esleipena udakoa baino txikiagoa da.

Horrez gain, ekoizpena eguneko orduaren araberakoa da ere (adibidez, eguerdian lortzen da gehieneko ekoizpen fotovoltaikoa). Tarifen ordutegi-tarteen araberako esleipena ere aldakorra izango da:

Esaterako, 2019an, oro har:

  • 2.0A tarifak akzio energetikoko 167,9 kWh-ko ratioa izan zuen.
  • 2.0DHA tarifan, denboraldi bakoitzean esleitutako energia hauxe izan zen: 1. denboraldian akzio energetikoko 114,1 kWh, eta 2. denboraldian akzio energetikoko 53,8 kWh.

Kontsultatu nahi izatekotan, tarifa kalkulatzeko metodo zehatza Generation kWh proiektuan parte hartzeko kontratuaren Baldintza orokorren Anexo I eta Anexo II dokumentuetan aurkituko duzu.


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

No encuentras lo que buscas? Contactar Contactar