Elektrizitatearen gaineko zergaren hobaria

[També en: català] [También en: castellano] [Tamén en galego]

Elektrizitatearen gaineko zerga kontratatutako potentziaren eta erabilitako energiaren gainean aplikatzen den zerga berezi bat da (gaur egun, % 5,112696).

Elektrizitatearen prezio altuak konpentsatzeko, 2021eko irailaren 16an, gobernuak dekretu bidez elektrizitatearen gaineko zerga murriztea erabaki zuen. Dekretua indarrean dagoen bitartean, zerga hori % 5,11 izan ordez % 0,5 izango da, eta energiaren gutxieneko zenbatekoa 0,1 euro 100 kWh-ko.

Azaroaren 27ko 28/2014 Legeari jarraiki, hornidura-puntuek elektrizitatearen gaineko zergaren ehuneko bat hobarian ematea eska dezakete, baldin eta energia elektrikoa honako erabilera hauetarako erabiltzen badute.

  1. Murrizketa kimikoa eta prozesu elektrolitikoak.
  2. Prozesu mineralogikoak. 
  3. Prozesu metalurgikoak (Legez definitutakoak). 
  4. Jarduera industrialak, baldin eta kontsumitutako elektrizitatea produktuaren kostuaren % 50 baino gehiago bada. 
  5. Nekazaritzako lurrak ureztatzea.
  6. Jarduera industrialak, baldin eta elektrizitate-erosketak edo -erabilera ekoizpen-balioaren % 5 baino gehiago badira.

Zure kasua goian zehaztutakoen artean badago, zuzenean Legea kontsultatzea gomendatzen dizugu, zehatz-mehatz jakiteko zure jarduera goiko kasuistikan sartzen den.

Legeak ezartzen duen moduan, Elektrizitatearen gaineko zerga kalkulatzeko oinarriaren gaineko % 85, gehienez, eman daiteke hobarian.  Hornidura-puntu batean jarduera ekonomiko edo erabilera desberdinak badaude, zenbait kasutan, ehuneko hori txikiagoa izango da, Zerga Agentziak erabakitzen duenaren arabera.

Horrez gain, zergatik salbuetsita daude: 

  • Hornidura-puntuetan harreman diplomatikoekin, hirugarren herrialdeekin egindako akordioekin edo nazioarteko hitzarmenekin zerikusia duten jardueretan erabiltzen den energia elektrikoa.
  • Sektorean aplikagarri den legeriarekin bat etorriaz, berariazko ordainsari-erregimen batean sartzen den energia elektrikoa ekoizteko instalazio batekin lotutako hornidura-puntuetan erabiltzen den energia elektrikoa.
  • Energia elektrikoa ekoizten, garraiatzen eta banatzen duten instalazioekin lotutako hornidura-puntuetan, soilik jarduera horietarako, erabiltzen den energia elektrikoa.

Nola tramitatzen da hobaria?

Hobaria tramitatzeko, Zerga Berezien Bulego Kudeatzaileko lurralde-erregistroan inskribatzea eskatu behar duzu. Tramite hori Zerga Administrazioko Espainiako Agentzian, zehazki, hornidura-puntua dagoen tokiko lurralde-ordezkaritzan egiten da.

Inskripzioa egin ondoren, Zerga Agentziak erregistroan inskripzioa egin dela jakinarazteko mezu bat eta Inskripzio Txartela bidaliko dizkizu. Txartelean hau zehaztuko da: hobariaren ehunekoa, hornidura-puntuko CUPS kodea, inskripzio-data eta Elektrizitatearen Identifikazio Kodea (EIK)

Hobaria elektrizitate-kontratuan aplikatzeko, posta elektronikoz ( fiscal@somenergia.coop helbidera), Ogasunak helarazten dizkizun gutuna eta Inskripzio Txartela bidali behar dizkiguzu, hobaria eman dizutela,hobariaren ehunekoa, hobaria jasoko duen CUPS kodea, aplikazio-data eta EIK kodea konfirmatzeko.

Honek erantzun al dizu zure galdera? Eskerrik asko iritziagatik Arazo bat izan da zure iritzia bidaltzean. Saiatu berriro geroago.

Ez al duzu bilatzen ari zarena aurkitzen? Harremanetan jarri Harremanetan jarri