Infoenergia zerbitzua

Presentamos el servicio de Infoenergia

 

Infoenergia zerbitzua gure erabilpen energetikoa ulertzeko eta aukerei eta errekurtsoei buruzko informazioa eskuratzeko erreminta da gure kontsumoa eraginkorragoa izan dadila. Zerbitzu hau bi kanalen zehar eskainiko da: 

   -  Hileroko txostena: zurea bezalako etxebizitzenaurreko kontsumoekiko konparaketak baita aholku pertsonalizatuak ere. Txosten hau hilean behin jasoko duzu posta elektronikoaren bidez datuen eta informazioaren aurkezpen erakargarriaz.

Kontratuaren ordaintzaileak soilik txosten horiek jasoko ditu.

- Bulego Birtualaren gune bat non txostenaren informazio hedatuan edota ordu-kontsumoen grafikoan (telekudeaketa aktibatuarekiko kontadorea eskuratuz gero) sartzea posiblea izango den. 

Bai ordaintzailea, bai titularra Bulego Birtualaren gune honetan sar daitezke.

Infoenergiaren zerbitzua honako atal hauek ditu: 

Konparaketak

  • Zurea bezalako etxebizitzekiko konparaketa: Definizio hau zure etxebizitzak  antzeko ezaugarriak dituen etxebizitza da (kokapena, etxebizitzaren m², potentzia kontratatua, bizi diren pertsonen zenbakia, etab, hor guztia kontratu bakoitzaren informazio eskuragarriaren arabera. Erabiltzaileek datu gehiago sartzen dituzten heinean, emaitzak eta konparaketak  zehatzagoak izango dira.

  • Aurreko urtearekiko konparaketa: Aurreko hilabeteko eta aurreko urteko hilabete bereko

  • Azkenengo 12 hilabeteen konparaketa: Grafiko non azkenengo 12 hilabeteko gure kontsumo elektrikoaren eboluzioa ikus daiteken baita antzeko etxebizitza eraginkorrekin konparatzea ere.

Ordu-kontsumoa

Telekudeaketa aktibatuarekiko kontratuek atal bat daukate non orduz orduko kontsumo elektrikoaren eboluzioa ikus daiteken. Informazio hau erabilgarria izan liteke, adibidez, Ordu-bereizketa tarifa kontratatzeko.

Aholku pertsonalizatuak

Kontsumoa murrizteko etxe-aholkuak eta informazioa dira baita gure eguneroko (janaria prestatzea, arropa garbitzea, berotzea, ..) ekintzen hobekuntza eta gure etxebizitzen eraginkortasun energetikoa handitzeko ere. 

Erregistro-datuak

Atal honetan gure etxebizitzaren ezaugarriak, (leiho-motak, ur beroarentzako energia-iturria, etxebizitzaren azalera, biztanleen zenbakia, …) zehaztu ditzakegu.

Zenbat eta datu gehiago, konparaketa zehatzagoak eta erabilgarriagoak izango dira baita aholku pertsonalizatuak ere. 

Lehentasunak

Atal honetan Infoenergia zerbitzua bizkortzea egin daiteke. Desaktibatu nahi izatekotan, txostena duen posta elektronikoa jasotzeari utziko diozu eta ez dira datuak Bulego Birtualaren atalean agertuko ere.

Infoenergia zerbitzuaren datu-pertsonalen erabilpena

Datu pertsonalak zerbitzuari lotutako analisirako erabiliko dira soilik. Erabilpenaren baldintzak argi-kontratuaren baldintza orokorretan ere aurki daitezke  non zerbitzu hori kudeatzeko erabiliko diren soilik eta ez dira inoiz gure kooperatibaren edota zerbitzuaren inoren enpresetara eskualdatuko.

Zure datuak zerbitzu honen gauzatzerako (analisiak, konparaketak, etab) nahi ez izatekotan, zerbitzua desaktibatu behar duzu eta ez ditugu berriro erabiliko zuk kontrakoa esan arte.

Zalantzaren bat izatekotan, ez duzu zalantzarik izan behar idazteko:  infoenergia@somenergia.coop

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

No encuentras lo que buscas? Contactar Contactar