Zer da kontadorearen alokairua?

Kontadorea, zurea edo enpresa banatzailearena izan liteke. Jakiteko, faktura elektrikoan begiratu zenezake. “Neurketa aparailuen alokairua” edo antzeko kontzepturen bat ageri bada fakturan, honek kontadorea enpresa banatzailearena dela esan nahi du. Kasu honetan alokairua ordaindu beharko diozu banatzaileari eta hau gure fakturaren bitartez egingo duzu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

No encuentras lo que buscas? Contactar Contactar