Zer da borondatezko ekarpena?

Bazkideen Biltzar Nagusian agertu zen desioaren arabera, posible da kooperatibaren garapenerako beste ekarpen bat ere egitea.
Ekarpen hau argiaren fakturan sartuko da eta kontsumituriko kW/or bakoitzeko 0,01 € izango da. Familia normal batek hilean izan lezakeen kontsumoa kontuan hartuz, 300kWor/hileko, ekarpen hau fakturan 3 euroko gehigarri bat izango litzateke.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

No encuentras lo que buscas? Contactar Contactar