Zein dira Som Energiako bazkide egitearen arriskuak?

Som Energiak beste edozein enpresaren gisan ordainketa etenean sar liteke.
Egoera honetan, diru ordainketen ordena honakoa izango litzateke: administrazioarekin zorrak, langileekiko zorrak, kredituak, parte hartze tituluak, borondatezko kapitala eta azkenik derrigorrezko kapital soziala.
Beraz, kasurik okerrenean, bazkideek beraien derrigorrezko ekarpen ekonomikoa gal lezakete, baina honez gain ez lukete beste inolako erantzukizunik izango (jabetzei lotuak, legalak, etab..).
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

No encuentras lo que buscas? Contactar Contactar